Som regionanställd förskrivare beställs alla hjälpmedel i beställningsportalen.


Som kommun- eller privatanställd förskrivare kan du välja att använda antingen beställningsportalen eller nedanstående blanketter.

Till Supportcenter fax 013 – 27 78 05 eller maila till supportcenter.hjs@sodexo.com
Beställning av hjälpmedel.
Blankett: Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör

Beställning av teknisk service
Blankett: Arbetsorder – Teknisk service

Uppsägning av hyra (avregistrering)
Blankett: Återlämning av hjälpmedel
Observera att registreringsnummer på hjälpmedlet skall anges.

Omregistrering-överföring av hjälpmedel med individnummer (ex: rullstolar, duschstolar, madrasser)
Blankett: Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör
(kryssa i redan levererad och fyll i registreringsnummer)
Observera att omregistrering kräver avslut av hyra.

Till Receptionen fax 013 – 27 78 05
Konsultation till konsulent.
Blanketter: Konsultation
Om du behöver faxa Beställning av hjälpmedel under pågående remissärende skall den faxas till receptionen med remissens ordernummer ifyllt samt namnet på konsulenten, som är inblandad i ärendet.

Korttidslån
Blankett: Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör

Här är en film om hur du beställer madrasser i Portalen: