Som regionsgsanställd förskrivare beställs alla hjälpmedel i portalen.

Vid konsultation använder du Take Care och om samtycke finns, skickar du in konsultationen där.
I annat fall skickas den in via fax alt brev. Faxnr:  013 – 27 78 05 alt. Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 16 B, 174 88 SUNDBYBERG
Till konsultationsblanketterna, klicka här>


Som kommun- eller privatanställd förskrivare kan du välja att använda antingen portalen eller nedanstående blanketter.

Till Orderservice fax 013 – 27 78 05
Beställning av hjälpmedel.
Blankett: Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör

Beställning av teknisk service
Blankett: Arbetsorder – Teknisk service

Uppsägning av hyra (avregistrering)
Blankett: Återlämning av hjälpmedel
Observera att registreringsnummer på hjälpmedlet skall anges.

Omregistrering-överföring av hjälpmedel med individnummer (ex: rullstolar, duschstolar, madrasser)
Blankett: Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör
(kryssa i redan levererad och fyll i registreringsnummer)
Observera att omregistrering kräver avslut av hyra.

Till Receptionen fax 013 – 27 78 05
Konsultation till konsulent.
Blanketter: Konsultation
Om du behöver faxa Beställning av hjälpmedel under pågående remissärende skall den faxas till receptionen med remissens ordernummer ifyllt samt namnet på konsulenten, som är inblandad i ärendet.

Korttidslån
Blankett: Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör

Här är en film om hur du beställer madrasser i Portalen: