I de fall förskrivaren önskar utprovningshjälp träffas brukaren, förskrivaren, konsulent och eventuellt en tekniker för en konsultation. Förskrivaren skickar på förhand en konsultationsblankett för det hjälpmedel som ska provas ut. Vid en konsultation ska alltid en förskrivare närvara. Läs mer om förskrivningsprocessen här.

Titta gärna på vår digitala utbildning
Beställa en konsultation via Take Care

Fyll i en konsultationsblankett för det sortiment som ärendet gäller. Våra konsultationsblanketter hittar du i brukarens journal under Nytt, Blanketter och formulär, Samtliga blanketter och formulär och därefter söka på ”Sodexo”.

Efter att blanketten fyllts i beställs en konsultation genom att klicka på Nytt, Konsultationsärenden, Beställning av konsultation. Välj SodexoHjälpmedelsservice som mottagare. Under Diagnos/fråga kan du ange om ärendet gäller manuell rullstol, elrullstol, gånghjälpmedel osv. För övrigt räcker det med att hänvisa till den ifyllda blanketten och registrera samtycke, så att vi får ta del av den ifyllda blanketten.

I de fall samtycke ej kan ges skickas konsultationen in som brev alt fax. Skriv då under övrigt att samtycke ej kan ges.

För att konsultationsförfrågan ska vara komplett måste du ha fyllt i och signerat en av våra konsultationsblanketter SAMT beställt en konsultation.

Beställa en konsultation när du inte har tillgång till Take Care

Om din arbetsplats inte är ansluten till Take Care behöver du fylla i en konsultationsblankett och skicka in den via brev eller fax.

Vi ser helst att du fyller i konsultationsblanketten på datorn och därefter skriver ut den. Blanketterna skannas in i journalsystemet och när de skrivs för hand blir de ibland oläsbara.

Blanketten postas till:
Sodexo Hjälpmedelsservice
Rissneleden 16 B
174 88 Sundbyberg

Eller faxas till: 013 – 27 78 05

Nya rutiner för tidsbokningen

Vi kommer framöver att göra om vår tidsbokning för att underlätta för er förskrivare. Förändringen innebär en mer direkt och ren administrativ tidsbokning där vi erbjuder er en tid som ni får möjlighet att acceptera eller omboka vid behov. Vi ersätter därmed nuvarande delvis rådgivande telefontidsbokning.

För att förenkla bokningsförfarandet kommer vi att behöva utförlig information från er i konsultationsblanketterna, för att vi ska kunna behandla dem. Vi kommer därför även i fortsättningen att begära in kompletterande uppgifter, om så skulle behövas, för att kunna behandla remissen. Konsultationsblanketterna kommer att ses över så det blir tydligt vilken information som vi efterfrågar. Ju utförligare information vi får in desto snabbare kan vi hantera bokningen.

Förändringen kommer att träda i kraft den 2.a januari 2024.