Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör
Köp av hjälpmedel

Blanketterna mailas till supportcenter.hjs@sodexo.com alternativ faxas till 013 – 27 78 05.
OBSERVERA! Om personnummer anges i beställningen måste den faxas in.