Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör
Köp av hjälpmedel

Blanketterna mailas, faxas eller postas till Supportcenter
Mail: supportcenter.hjs@sodexo.com
Fax: 013 – 27 78 05.
Postadress: Sodexo Hjälpmedelsservice, 174 88 Sundbyberg.


OBSERVERA! Om personnummer anges i beställningen måste den faxas in.