För att göra en beställning av service behöver du fylla i en arbetsorder. Detta kan du göra direkt i beställningsportalen.
Välj ”Endast arbetsorder” om arbetsordern ej är kopplad till en beställning.
Fyll i registreringsnumret på det hjälpmedel som ärendet gäller och vad ni önskar få åtgärdat.

Om du inte har tillgång till beställningsportalen så använder du följande blankett:
Arbetsorder – Teknisk service.
Blanketten mailas till supportcenter.hjs@sodexo.com alternativt faxas till 013 – 27 78 05.
OBSERVERA! Om personnummer anges i beställningen måste den faxas in.