Leveranser av hjälpmedel med kort leveranstid (grönmarkerade i beställningsportalen):

Beställning av hjälpmedel med kort leveranstid (grönmarkerade i beställningsportalen) skall vara Supportcenter tillhanda senast kl 10.00 en arbetsdag före ordinarie leveransdag enligt körturlista. Detta gäller under förutsättning att ”Accepterar likvärdiga artiklar” är ikryssad vid beställningen.

Observera att eventuella justeringar på hjälpmedel, tex ändring av sitthöjd på en rullstol, förlänger leveranstiden eftersom hjälpmedlet då måste hanteras på verkstan.

Bashjälpmedel levereras till enheterna.

Hämtning av hjälpmedel:

Beställning av hämtning av hjälpmedel skall vara Supportcenter tillhanda senast kl 10.00 en arbetsdag före ordinarie hämtningsdag enligt körturlista.

Bashjälpmedel hämtas på enheterna.