I Region Stockholm är det obligatoriskt för förskrivare av hjälpmedel att gå utbildning i förskrivningsprocessen. Du som förskrivare behöver därför gå utbildningen ”Förskrivning av hjälpmedel via Socialstyrelsens utbildningsportal” innan du kan förskriva hjälpmedel. Mer information om detta kan du läsa här.

När du loggat in i beställningsportalen, under startsida -> ”mer information och hjälp” finner du en manual med instruktioner om hur du använder Beställningsportalen.