I de fall förskrivaren önskar utprovningshjälp träffas brukaren, förskrivaren, konsulent och eventuellt en tekniker för en konsultation. Förskrivaren skickar på förhand en konsultationsblankett för det hjälpmedel som ska provas. Vid en konsultation ska alltid en förskrivare närvara. Läs mer om förskrivningsprocessen här.

Om brukaren av medicinska skäl inte kan besöka Sodexo kan hembesök erbjudas.
Vissa hjälpmedel provas alltid ut där de ska användas. Exempelvis Taklyft och Innowalk.