Avvikelsen kan gälla fel på produkt, fellevererad produkt (fel artikel, fel antal, fel leveransadress), försenad leverans enligt avtal eller utebliven leverans.

Avvikelsen kan också gälla ärendehantering, bemötande, service, tillgänglighet eller annat som du som kund inte är nöjd med.

Avvikelsen registreras och vidarebefordras via e-post till ansvarig handläggare på Hjälpmedelsservice. Kopia skickas också till dig som rapportör, där avvikelsens referensnummer och namn på ansvarig handläggare framgår.

Senast inom 10 dagar blir du kontaktad av ansvarig handläggare för åtgärd.

Vid avvikelse gällande order/leverans kontakta även Supportcenter på telefon 08-5788 5200, knappval 3 eller mail Supportcenter.hjs@sodexo.com

Fält med * måste fyllas i för att du skall kunna skicka in avvikelsen!

Vänligen var noga med att fylla i korrekt ordernr, för att vi så snabbt som möjligt ska kunna härleda avvikelsen.

Om avvikelse inte är relaterad till specifik order vänligen skriv i ”Ordernr saknas” i fältet för ordernummer.

  Dagens datum* (ÅÅÅÅ-MM-DD)

  Order*

  Avvikelse

  (ange typ av avvikelse* och svara på de obligatoriska frågorna)

  Vilken produkt/vilken handläggning omfattar avvikelsen?*

  Beskrivning av händelseförlopp/avvikelse, samt om brukaren utsatts för risk att skadas*

  Förslag till förbättringsåtgärd

  Leverans

  Leveransdatum för hjälpmedlet (ÅÅÅÅ-MM-DD):

  Datum för upptäckt av avvikelsen (ÅÅÅÅ-MM-DD):

  Rapportör

  Namn

  Sodexoanställd? JaNej

  Befattning

  Epost-adress*

  Telefonnummer

  Arbetsplats, enhet och adress*

  Vill du ha en kopia på den ifyllda blanketten? Skriv ut innan du trycker på ”Skicka”.

  Sekretesspolicy
  Dina personuppgifter kan användas av Sodexo till att hantera dina förfrågningar. Dessa personuppgifter behandlas legitimt av Sodexo i informationen om sina tjänster.

  Dessa personuppgifter behandlas av behöriga personer inom Sodexokoncernen och kan delas med externa serviceleverantörer, även i länder som inte anses ha tillräckligt hög skyddsnivå. Om en extern serviceleverantör skulle bli engagerad skapas kontrakt som säkerställer att sådana leverantörer följer gällande strikta sekretessregler och lämpliga garantier tas fram för att säkerställa tillräcklig skyddsnivå.

  I enlighet med gällande lag kan du utöva dina rättigheter för personuppgifter.

  För mer information, se vår Sekretesspolicy.