Mail: Klicka på namnet till berörd person    Telefon: 08-578 852 00 (Växel)

Namn Ansvar
Joachim Hilding Verksamhetschef och Affärsområdeschef
Kerstie Eliasson Produkt- och Sortimentsansvarig
Anna Bodin Produkt- och Sortimentsansvarig
Maria Carlsén Inköpare
Jakob Lindblom Verksamhetsutvecklare
Agneta Rudbäck Funktionsansvarig IT
Malin Sundling Kund- och marknadskoordinator
Sebastian Lind Enhetschef Verksamhetsstöd
Malin Malmjärn Kundutvecklare – kvalitet och utbildningsansvarig samt biträdande Verksamhetschef.
Anna Perkins Arbetsledare Orderservice
Jeanette Jäderqvist Enhetschef Hjälpmedelslogistik