Korttidsförskrivning är en förskrivningsform med samma ansvar som övriga förskrivningar. Den huvudsakliga skillnaden är att korttidsförskrivning är förenad med en avgift och används vid tillfälliga behov av hjälpmedel, med en maximal period på 6 månader. Om behovet kvarstår efter 6 månader görs en vanlig förskrivning. Exempel på sådana tillfälliga behov inkluderar funktionsnedsättningar efter frakturer eller operationer.

Process för Korttidsförskrivning:

  • Korttidsförskrivning genomförs i Beställningsportalen.
  • Avgiften gäller endast för personer utan varaktiga funktionshinder och med tillfälligt behov av specifika hjälpmedel. Detta anges vid beställning i Beställningsportalen.

Leverans och Avgifter:

  • Hjälpmedel levereras i mån av tillgång. Vid brist på ett specifikt hjälpmedel kan en likvärdig artikel erbjudas för att säkerställa tillhandahållande.
  • Korttidsförskrivna hjälpmedel hyrs ut månadsvis per enhet med tillämpning av högkostnadsskydd.
  • Högkostnadsskyddet innebär att brukaren under ett år inte betalar mer än 2000 kronor i avgifter och hyresavgifter. Observera att transportkostnader inte ingår i högkostnadsskyddet.

Prislista för korttidsförskrivning>

Transport och Hämtning:

  • Vid korttidsförskrivning ansvarar brukaren själv för hämtning och återlämning av hjälpmedlet.
  • För transport till eller från Hjälpmedelsservice debiteras gällande transportkostnad. För information om kostnader och leveranstider, vänligen kontakta vår reception på telefonnummer 08-5788 5200 och välj knappval 2.