Korttidsförskrivning är en förskrivning med samma förskrivaransvar som övriga förskrivningar. Den enda skillnaden mot övrig förskrivning är att korttidsförskrivning har avgift och används vid tillfälliga behov av hjälpmedel, max 6 månader. Det kan till exempel vara funktionsnedsättning vid frakturer, operationer och liknande. Vanlig förskrivning krävs om behovet kvarstår efter sex månader.

Korttidsförskrivning görs i Beställningsportalen.

Barn och vuxna med varaktiga funktionshinder men med tillfälligt behov av specifikt hjälpmedel erlägger ingen avgift. Vid beställning i Beställningsportalen anges det.

Korttidsförskrivning av hjälpmedel levereras i mån av tillgång. Acceptera likvärdig artikel för att säkerställa att ett hjälpmedel kan hämtas/levereras. Dessa hjälpmedel hyrs ut till brukaren månadsvis per hjälpmedel. Högkostnadsskydd gäller. Brukaren ska under loppet av ett år inte betala mer än 2000 kronor i avgifter och hyresavgifter. Transportkostnader ingår inte i högkostnadsskyddet

Prislista för korttidsförskrivning>

Vid korttidsförskrivning hämtar och lämnar brukaren själv hjälpmedlet. Om transport görs till eller från Hjälpmedelsservice debiteras gällande transportkostnad. För information om kostnad och leveranstillfälle kontakta vår reception tel 08- 5788 5200, knappval 2.

Innan hämtning skall brukaren eller förskrivaren kontakta Hjälpmedelsservice för att förvissa sig om att hjälpmedlet finns att lämna ut.