Har din enhet Take Care och om samtycke finns skickar du in konsultationen där. I annat fall skickas den in via fax alt brev.
Faxnr:  013 – 27 78 05 alt. Sodexo Hjälpmedelsservice, 174 88 Sundbyberg.