En brukare som planerar att flytta från länet och önskar ta med förskrivna hjälpmedel ska kontakta sin nuvarande förskrivare eller respektive hjälpmedelsverksamhet.

Vid flytt till annan region ska kostnadsansvarig från både Region Stockholm och den mottagande sjukvårdshuvudmannen komma överens om vilka hjälpmedel brukaren ska ta med sig.

Huvudregeln är att de hjälpmedel som kan återanvändas lämnas tillbaka och brukaren får ett nytt hjälpmedel av den nya huvudmannen. Har man specialanpassade hjälpmedel är det oftast lämpligast att en överenskommelse görs med det landsting man flyttar till, läs mer om detta på Hjälpmedelsguiden

Sodexo behöver veta brukarens nya adress och flyttdatum samt vilka hjälpmedel brukaren är intresserad av att ta med.