När en person meddelar att de kommer att flytta från Region Stockholm behöver hjälpmedelscentralen upprätta ett flyttärende till den nya regionen/kommunen.

Huvudregeln är att man får ta med sig det som är absolut nödvändigt, samt bashjälpmedel och att de hjälpmedel som kan återanvändas lämnas tillbaka till hjälpmedelscentralen innan flytt. Specialanpassade hjälpmedel är oftast lämpligast att ta med.

Personen får sedan nya hjälpmedel i den nya regionen/kommunen.

Du kan läsa mer på Vårdgivarguiden
Och i detta dokument

För att ett flyttärende ska upprättas kontaktar ni oss per telefon
08 57885200, knappval 1 eller skickar in blanketten för flytt från Region Stockholm.
Detta ska göras i god tid innan brukaren ska flytta.

Ifylld blankett skickas till:
Rådgivning
Sodexo Hjälpmedelsservice
174 88 Sundbyberg