Konsultationsbeställning:

  • Det är förskrivarens ansvar att sätta säkerhetsnivån på konsultationer med Skyddad ID. Om personuppgifterna är dolda i TakeCare och patienten ger sitt samtycke för att dela journalen, kan en konsultation skickas in via TakeCare som vanligt. Vid inkomst i TakeCare hanteras ärendet vidare med journalföring i systemet.
  • Vid särskilda säkerhetsbehov eller om förskrivaren inte använder TakeCare bör en konsultationsblankett postas eller faxas in i pappersform med respektive reservnummer. Om konsultationsblanketten inkommer i pappersform med reservnummer fortsätter hanteringen av ärendet i pappersformat.

Beställning av Hjälpmedel och Arbetsorder:

  • När en patient har tilldelats skyddade personuppgifter (Skyddad ID) kommer namn, adressuppgift och telefonnummer inte att framgå i Beställningsportalen. Därför är det viktigt att förskrivaren kompletterar beställningen med egna eller alternativa kontaktuppgifter för att hjälpmedelsverksamheten ska kunna hantera beställningen.
  • Beställningsportalen ska användas för beställning av hjälpmedel och arbetsorder. Undantag från att använda Beställningsportalen görs endast om det finns särskilda skäl enligt förskrivarens bedömning. I dessa fall ska beställningen eller arbetsordern skickas via post till Sodexo Hjälpmedelsservice. Patientens kodnummer ska ersätta personnummer och andra personuppgifter i pappersblanketten för beställning/hyra av hjälpmedel och arbetsorder.

Leverans:

  • Vid beställning av hjälpmedel är det viktigt att ange kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet för att underlätta leveransen.