Konsultationsbeställning

Det är förskrivaren som sätter säkerhetsnivån på våra konsultationer med Skyddad ID. Om personuppgifterna är dolda i TakeCare och patienten samtycker till att dela journalen så går det bra att skicka in en konsultation via TakeCare som vanligt. Om konsultationen inkommer i TakeCare, så hanterar vi den vidare även med journalföring i TakeCare.

Om särskilda skäl föreligger på grund av säkerhetsbehovet eller om du som förskrivare inte använder TakeCare ska en konsultationsblankett postas eller faxas in i pappersform med reservnummer. Om konsultationsblanketten inkommer i pappersform med reservnummer, så kommer den fortsatta hanteringen av ärendet ske i pappersform.

Beställning av hjälpmedel och arbetsorder

När en patient har tilldelats skyddade personuppgifter, även kallat skyddad ID, kommer namn, adressuppgift och telefonnummer inte att framgå i Beställningsportalen. Därför är det viktigt att förskrivaren kompletterar beställningen med egna eller alternativa kontaktuppgifter för att hjälpmedelsverksamheten ska kunna hantera beställningen.
Vid beställning av hjälpmedel och arbetsorder ska Beställningsportalen användas. 
Undantag från att använda Beställningsportalen är om det finns särskilda skäl (förskrivarens bedömning). I dessa fall ska beställningen eller arbetsordern skickas via post till Sodexo hjälpmedelsservice. I pappersblanketten för beställning/hyra av hjälpmedel och arbetsordern ska patientens kodnummer ersätta personnumret och andra personuppgifter.

Leverans

Ange kontaktuppgifter och adress till förskrivande enhet i beställningen.