När en förskrivare önskar förskriva ett hjälpmedel som vi inte har i sortiment, så kan förskrivaren ansöka om ett enstaka ärende. Innan ansökan skickas in ska förskrivaren ha diskuterat med hjälpmedelskonsulent angående behovsanalys och gemensamt bedömt att befintliga produkter i sortiment uteslutits som alternativ för att täcka brukarens behov.

Utgångspunkten vid val av hjälpmedel är att brukarens behov ska tillgodoses med så enkla hjälpmedel och/eller enkla lösningar som möjligt. Även egenvård och fritt val enligt hjälpmedelsguiden ska ha beaktats.

För en komplett ansökan krävs det att förskrivaren fyller i en blankett för enstaka ärende som finns i TakeCare samt skickar in en beställning av konsultation.

Ansöka om enstaka ärende UTAN tillgång till TakeCare:

Om förskrivaren inte har tillgång till TakeCare skickas ifylld blankett in i pappersform, se länk nedan.
Blanketten postas sedan in till;

Sodexo Hjälpmedelsservice
Rissneleden 16 B
174 88 Sundbyberg

Eller fax: 013 – 27 78 05

För ansökan om enstaka ärende använd följande blankett:
Ansökan om enstaka ärende.