När en förskrivare önskar förskriva ett hjälpmedel som inte ingår i vårt sortiment, kan förskrivaren ansöka om ett enstaka ärende. Innan ansökan skickas in bör förskrivaren ha haft en diskussion med hjälpmedelskonsulenten för behovsanalys och gemensamt bedömt att befintliga produkter i sortimentet inte passar för att tillgodose brukarens behov.

Utgångspunkten vid val av hjälpmedel är att brukarens behov ska tillgodoses med så enkla hjälpmedel och/eller enkla lösningar som möjligt. Även egenvård och fritt val enligt hjälpmedelsguiden ska ha beaktats.

Ansöka om enstaka ärende via TakeCare:

För en fullständig ansökan måste förskrivaren fylla i en blankett för enstaka ärende i TakeCare och skicka in en beställning av konsultation.

Ansöka om enstaka ärende UTAN tillgång till TakeCare:

Om förskrivaren saknar tillgång till TakeCare, skickas den ifyllda blanketten in i pappersform. Länk till blanketten finns nedan. Posta blanketten till:

Sodexo Hjälpmedelsservice, 174 88 Sundbyberg.

Eller fax: 013 – 27 78 05

För ansökan om enstaka ärende använd följande blankett:
Ansökan om enstaka ärende.