För att hålla förskrivarregistret ständigt uppdaterat behöver varje arbetsplats informera oss om nya uppgifter vid nyanställningar och andra förändringar.

Med detta formulär uppdaterar du enkelt dina uppgifter i vårt förskrivarregister. När du fyllt i formuläret så klickar du bara på ”skicka”.

Tack för hjälpen!

Ditt namn

Din yrkestitel

Din arbetsplats

Adress till arbetsplatsen

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Mobilnummer

Faxnummer

Epost-adress

Förskrivarstatus  Ny förskrivare Befintlig förskrivare

Sekretesspolicy
Dina personuppgifter kan användas av Sodexo till att hantera dina förfrågningar. Dessa personuppgifter behandlas legitimt av Sodexo i informationen om sina tjänster.

Dessa personuppgifter behandlas av behöriga personer inom Sodexokoncernen och kan delas med externa serviceleverantörer, även i länder som inte anses ha tillräckligt hög skyddsnivå. Om en extern serviceleverantör skulle bli engagerad skapas kontrakt som säkerställer att sådana leverantörer följer gällande strikta sekretessregler och lämpliga garantier tas fram för att säkerställa tillräcklig skyddsnivå.

I enlighet med gällande lag kan du utöva dina rättigheter för personuppgifter.

För mer information, se vår Sekretesspolicy.