Följande blanketter används vid beställning av hjälpmedel:
Beställning av hyrhjälpmedel och tillbehör
Köp av hjälpmedel
Steg 1 Projektering taklyft
Steg 2 Beställning taklyft
Konsultationsblankett Kognitiva hjälpmedel 13 kommuner
Blanketterna mailas till Ordersservice alternativ faxas till 08-5788 5210.
OBSERVERA! Om personnummer anges i beställningen måste den faxas in.

Följande blankett används vid beställning av service på hjälpmedel:
Arbetsorder – Teknisk service
Blanketten mailas till Teknisk service alternativt faxas till 08-5788 5210.
OBSERVERA! Om personnummer anges i beställningen måste den faxas in.