Kort info om utbildningen:

  • Utbildningen syftar till att öka kunskap om vilket stöd som finns att tillgå i form av olika kognitionshjälpmedel och hur processen vid beställning och utprovning av dessa går till
  • Information kring det gällande avtalet mellan 13 Kommuner och Sodexo – hur du gör beställning av upphandlade hjälpmedel samt hur konsultationer efterfrågas
  • Vi visar upphandlande kognitiva hjälpmedel
  • Workshop med konsult från Abilia

 

Till vilka vänder sig utbildningen:

  • Arbetsterapeuter som arbetar med paramedicin inom 13 Kommuner
  • Sjukgymnaster/Fysioterapeuter som arbetar med paramedicin inom 13 Kommuner

 

Utbildningstillfällen:

  • 12 september 2018 kl: 08:30 – 12:00

 

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Anna Bodin 08-5788 3642

Utbildningen hålls på Sodexo Hjälpmedelsservice, Rissneleden 6, 174 53 SUNDBYBERG