Mail: Klicka på namnet till berörd person    Telefon: 08-5788 5200 (Växel)

Ledning
Malin Malmjärn Enhetschef
Karin Iverhed Arbetsledare
Hjälpmedelskonsulenter
Sortimentsrådgivning 08-5788 5200 knappval 2
Larm/omgivningskontroll/porttel.
Ritva Kindlund  
Sara Enlund EP-larm
Stimulator
Nilo Wörner
Sängar
Monika Käck Barn
Annamarie Garnett Vuxen
Madrasser
Annamarie Garnett
Gång och träning (barn/vuxen)
Monika Käck
Specifika barnhjälpmedel
Lotta Krossén Barnkonsulent
Sari Aula
Lyftar och överflyttning
Rosa Villavicencio