Ledning
Malin Malmjärn Enhetschef 08-5788 5206
Karin Iverhed Arbetsledare 08-5788 5265
Kristian Ericsson Gruppledare 08-5788 5279
Hjälpmedelskonsulenter
Sortimentsrådgivning 08-5788 5200
Lotta Stening 08-5788 5220
Bilanpassningar
Sara Enlund 08-5788 3097
Madelene Sandberg Melin   08-5788 5273
Elrullstolar
Beatrice Öhgren 08-5788 5289
Madelene Sandberg Melin 08-5788 5273
Madde Ödman 08-5788 5212
Niusha Behjati 08-5788 5224
Anna Bodin 08-5788 3642
Kristin Sandzelius 08-5788 5268
Larm/omgivningskontroll/porttel.
Ritva Kindlund   08-5788 5213
Sara Enlund EP-larm 08-5788 3097
Stimulator
Lotta Stening 08-5788 5220
Manuella rullstolar/arbetsstolar/dynor och sitsar
Hans Fridh 08-5788 5274
Mia Boman 08-5788 5214
Lena Saurell 08-5788 5215
Jens Sedin 08-5788 5264
Therese Lövin 08-5788 5277
Lisa Brodén 08-5788 5282
Ritva Kindlund Arbetsstolar 08-5788 5213
Sara Enlund 08-5788 3097
Sari Aula 08-5788 5270
Sängar
Monika Käck Barn 08-5788 5219
Annamarie Garnett Vuxen 08-5788 5233
Madrasser
Annamarie Garnett 08-5788 5233
ADL
Fredrika Cassel Barnkonsulent 08-5788 5217
Rosa Villavicencio 08-5788 5207
Lotta Krossén Barnkonsulent 08-5788 5211
Gång och träning (barn/vuxen)
Monika Käck 08-5788 5219
Specifika barnhjälpmedel
Fredrika Cassel Barnkonsulent 08-5788 5217
Lotta Krossén Barnkonsulent 08-5788 5211
Lyftar och överflyttning
Rosa Villavicencio 08-5788 5207