Mail: Klicka på namnet till berörd person    Telefon: 08-5788 5200 (Växel)

Ledning
Malin Malmjärn Enhetschef
Karin Iverhed Arbetsledare
Hjälpmedelskonsulenter
Sortimentsrådgivning 08-5788 5200 knappval 2
Tidsbokningen Manuella                      08-5788 5280 El                                08-5788 5284
Just nu är det problem med att ringa till tidsbokningen Läs mer här>
Larm/omgivningskontroll/porttel.
Sara Enlund
Lina Backman
Stimulator
Nilo Wörner
Manuella rullstolar/arbetsstolar/dynor och sitsar
Hans Fridh
Mia Boman
Lena Saurell
Therese Lövin
Lisa Brodén
Sara Enlund
Malin Berglund
Nilo Wörner Arbetsstolar
Tellis Papadopoulos Arbetsstolar
Tommy Nilsson
Gång och träning (barn/vuxen)
Monika Käck
Specifika barnhjälpmedel
Lotta Krossén Barnkonsulent
Sofia Mieden
Kristin Valdén
Lyftar och överflyttning
Malin Berglund
Äthjälpmedel
Madde Ödman