För att maila till berörd konsulent, klicka på namnet.

Ledning
Malin Malmjärn Enhetschef 08-5788 5206
Karin Iverhed Arbetsledare 08-5788 5265
Kristian Ericsson Gruppledare 08-5788 5279
Hjälpmedelskonsulenter
Sortimentsrådgivning 08-5788 5200
Larm/omgivningskontroll/porttel.
Ritva Kindlund  
Sara Enlund EP-larm
Stimulator
Sari Aula
Sängar
Monika Käck Barn
Annamarie Garnett Vuxen
Madrasser
Annamarie Garnett
Gång och träning (barn/vuxen)
Monika Käck
Specifika barnhjälpmedel
Fredrika Cassel Barnkonsulent
Lotta Krossén Barnkonsulent
Lyftar och överflyttning
Rosa Villavicencio