Information om utbildningen:

Genomgång av aktuellt sortiment av Cross 5 och Cross 6, deras likheter och skillnader med fokus på inställningar, varvat med teori och praktik.

Hjälpmedelskonsulenter går igenom rutiner och riktlinjer samt hur du, utifrån förskrivningsprocessen, väljer och, i Beställningsportalen, beställer.

Kursen hålls av hjälpmedelskonsulenter i samarbete med representant från ETAC. 

Till vilka vänder sig utbildningen:

*Arbetsterapeut

*Fysioterapeuter/sjukgymnaster

Utbildningstillfällen:

2024-02-05, klockan 8:30-12:00 <– Klicka här för anmälan.

2023-02-05, klockan 13:00-16:30 <– Klicka här för anmälan.

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Sanna Andersson

Sanna.andersson@sodexo.com