Information om utbildningen:

Genomgång av aktuellt sortiment av arbetsstolar från Mercado och Eurovema.

Syftet med kursen är att få en ökad kunskap om de arbetstolar vi har.

Hjälpmedelskonsulenter går igenom rutiner och riktliner samt hur du, utifrån förskrivningsprocessen, väljer och, i beställningsportalen, beställer.

Kursen hålls av sortimentsansvariga hjälpmedelskonsulenter.

Till vilka vänder sig utbildningen:

*Arbetsterapeut

*Fysioterapeuter/sjukgymnaster

Utbildningstillfällen:

2024-03-18, klockan 09:00-12:00 <— Klicka här för anmälan

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Sara Söderlund,

Sara.soderlund@sodexo.com