Vid enklare elrullstolsärenden kan en van förskrivare göra en förskrivning själv utan utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Detta gäller endast elscootrar i ordinarie sortiment (1:a handsval) samt Eloflex F.

Kontakt med konsulent inom sortimentet behövs alltid innan förskrivning. 

Process vid en förenklad förskrivning via scooterdirekt: 

1. Inventera brukarens behov. Rekommendation om att detta görs i samråd med läkare.
Använd gärna Stödmaterial inför förskrivning av elrullstol”. 

2. Skicka in konsultationsblankett ”konsultation elrullstol” som ni finner på vår hemsida eller under fliken ”konsultationsblanketter” i TakeCare. Viktigt att få med information i blanketten såsom mått och eventuella tillbehör som bedöms lämpliga för brukaren.  
Ärendet behandlas därefter som övriga konsultationer och förskrivaren kommer att få svar när det är dags att ringa tidsbokningen.  

3. Vid tidsbokningen uppges att förskrivning ska ske utan ett fysiskt besök på Sodexo. Vi rekommenderar att konsultationsblanketten används vid samtalet. Därefter tilldelas ärendet till en konsulent som kontaktar förskrivaren för vidare handläggning.  

Förskrivaren ansvarar för att brukaren kan använda och hantera den förskrivna elrullstolen samt att hjälpmedlet uppnått avsedd funktion och nytta. Körträning ska ske tillsammans med förskrivare och förskrivare ansvarar för mindre justeringar.  

Uppföljning och utvärdering ingår i förskrivaransvaret. Ta gärna hjälp av ”Stöd vid uppföljning av förskriven elrullstol” eller annat material som är skapade inom er verksamhet.