Information om utbildningen:

Genomgång av komfortrullstolar i sortiment.

Vi visar Netti III, HD/HD Balance och Rea Azalea/Assist och ni får lära er om rullstolarnas inställningsmöjligheter och tillbehör. Vi går igenom rutiner och riktlinjer samt hur du, utifrån förskrivningsprocessen, väljer och, i beställningsportalen, beställer.

Kursen hålls av sortimentsansvariga hjälpmedelskonsulenter

Till vilka vänder sig utbildningen:

*Arbetsterapeut

*Fysioterapeuter/sjukgymnaster

Utbildningstillfällen:

2024-02-12, klockan 12:30-16:00 <– Klicka här för anmälan.

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Lena Saurell

lena.saurell@sodexo.com