Information om utbildningen:

Genomgång av aktuellt sortiment av elrullstolar: scootrar och joystickstyrda elrullstolar.

Syftet med kursen är att få en ökad kunskap om de elrullstolar vi har i sortiment och att praktiskt få öva på att köra.

Hjälpmedelskonsulenter går igenom rutiner och riktlinjer samt hur du, utifrån förskrivningsprocessen, väljer och i beställningsportalen beställer. Du får information om hur man ska tänka inför, under och efter förskrivning. Därefter provkör vi elrullstolarna utomhus.

Kursen hålls av sortimentsansvariga hjälpmedelskonsulenter.

Till vilka vänder sig utbildningen:

*Arbetsterapeut

*Fysioterapeuter/sjukgymnaster

Utbildningstillfällen:

2024-04-15, klockan 12:30-16:00 <— Klicka här för anmälan

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Kristin Sandzelius

Kristin.sandzelius@sodexo.com