Information om utbildningen:

Kursen vänder sig till dig som känner dig trygg med att göra en sittanalys (se Sittande Steg 1 – bas) och vill lära dig mer om sittande positionering med, bland annat, hjälp av tillbehör. Teoretisk genomgång och praktisk applicering av tillbehör utifrån patientfall. Vi går igenom rutiner och riktlinjer. Kursen hålls av hjälpmedelskonsulenter.

Till vilka vänder sig utbildningen:

*Arbetsterapeut

*Fysioterapeuter/sjukgymnaster

Utbildningstillfällen:

2024-03-11, klockan 12:30-16:00 <— Klicka här för anmälan

Kursansvarig hjälpmedelskonsulent:

Lisa Brodén

Lisa.broden@sodexo.com